Zrealizowane projekty

Aktualności

KOLEJNA DOTACJA DLA AZOTÓW

2018.10.03

20.566.850,00zł dotacji na projekt o wartości ponad 50 mln zł pozyskaliśmy dla GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.

 

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

19.12

PO Polska Wschodnia, Działanie 1.4

Wzór na konkurencję

31.12

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7

Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I

WYDATKI KWALIFIKOWANE 50 594 451,00 zł

DOTACJA 20 566 850,00 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.1

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

WYDATKI KWALIFIKOWANE 27 289 000,00 zł

DOTACJA 19 102 300,00 zł

PO IG, 2007-2013

CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR

WYDATKI KWALIFIKOWANE 54 019 863,24 zł

DOTACJA 17 481 685,20 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 2.1

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI: CIECHANKI, OSTRÓWEK, SZPICA, ZAWADÓW I JASIENIEC

WYDATKI KWALIFIKOWANE 29 909 989,14 zł

DOTACJA 14 954 994,57 zł

RPO WL, 2007-2013

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA LABORATORIUM NOWYCH TECHNIK ENERGETYCZNYCH W INSTYTUCIE ENERGETYKI

WYDATKI KWALIFIKOWANE 13 699 863,00 zł

DOTACJA 13 699 863,00 zł

PO IG, 2007-2013

URUCHOMIENIE PRODUKCJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIE DO WYKRYWANIA I GASZENIA POŻARU

WYDATKI KWALIFIKOWANE 18 819 000,00 zł

DOTACJA 10 461 166,65 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 3.2.1

BUDOWA OŚ. TRAWNIKI KOLONIA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. TRAWNIKI I TRAWNIKI KOLONIA /…/

WYDATKI KWALIFIKOWANE 14 692 026,60 zł

DOTACJA 9 241 284,73 zł

RPO WL, 2007-2013

URUCHOMIENIE PRODUKCJI PRZEWODÓW I KABLI W IZOLACJI I POWŁOCE GUMOWEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 12 426 000,00 zł

DOTACJA 8 698 200,00 zł

SPO WKP, 2004-2006

CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE EDBAK SP. Z O.O.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 15 970 690,00 zł

DOTACJA 7 679 300,00 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 2.1

KABLE SN Z PÓŁPRZEWODZĄCYMI EKRANAMI ZAWIERAJĄCYMI NANONAPEŁNIACZE HYBRYDOWE I TECHNOLOGIA ICH WYTWARZANIA.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 17 580 460,50

DOTACJA 7 349 745,93

PO IR 2014-2020, PODDZIAŁANIE 1.1.1 (Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw)