Zrealizowane projekty

Aktualności

DOTACJA DLA KOPALNI BOGDANKA

2019.11.03

1.135.443,99zł dotacji dla naszego klienta LW "BOGDANKA" S.A. To jedyny projekt badawczy, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu.

Czytaj więcej

DOTACJE NA NOWE INWESTYCJE

2019.06.10

18.305.546,36zł dotacji dla naszych Klientów: BIOMAXIMA S.A., TEWA TEMPERATURE SENSORS Sp. z o.o., WEREMCZUK FMR Sp. z o.o., FORNER Sp. z o.o., ZPTS DARIUSZ SMOŁECKI, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - MONTAŻOWE "MONTECH" Sp. z o.o., Z.P.T.S "DON-KWIAT" GRZEGORZ SMOŁECKI, LUBELSKA POLIKLINIKA WETERYNARYJNA S.C., DRUKARNIA PEGWAN Sp. z o.o., DZIEDZIK MAREK DZIEDZICKI, GABI-BIS s.c.; AUTO-SZLIF s.c.

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

31.01

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7.

Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna.

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I

WYDATKI KWALIFIKOWANE 50 594 451,00 zł

DOTACJA 20 566 850,00 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.1

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

WYDATKI KWALIFIKOWANE 27 289 000,00 zł

DOTACJA 19 102 300,00 zł

PO IG, 2007-2013

CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR

WYDATKI KWALIFIKOWANE 54 019 863,24 zł

DOTACJA 17 481 685,20 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 2.1

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI: CIECHANKI, OSTRÓWEK, SZPICA, ZAWADÓW I JASIENIEC

WYDATKI KWALIFIKOWANE 29 909 989,14 zł

DOTACJA 14 954 994,57 zł

RPO WL, 2007-2013

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA LABORATORIUM NOWYCH TECHNIK ENERGETYCZNYCH W INSTYTUCIE ENERGETYKI

WYDATKI KWALIFIKOWANE 13 699 863,00 zł

DOTACJA 13 699 863,00 zł

PO IG, 2007-2013

URUCHOMIENIE PRODUKCJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIE DO WYKRYWANIA I GASZENIA POŻARU

WYDATKI KWALIFIKOWANE 18 819 000,00 zł

DOTACJA 10 461 166,65 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 3.2.1

BUDOWA OŚ. TRAWNIKI KOLONIA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. TRAWNIKI I TRAWNIKI KOLONIA /…/

WYDATKI KWALIFIKOWANE 14 692 026,60 zł

DOTACJA 9 241 284,73 zł

RPO WL, 2007-2013

URUCHOMIENIE PRODUKCJI PRZEWODÓW I KABLI W IZOLACJI I POWŁOCE GUMOWEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 12 426 000,00 zł

DOTACJA 8 698 200,00 zł

SPO WKP, 2004-2006

CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE EDBAK SP. Z O.O.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 15 970 690,00 zł

DOTACJA 7 679 300,00 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 2.1

KABLE SN Z PÓŁPRZEWODZĄCYMI EKRANAMI ZAWIERAJĄCYMI NANONAPEŁNIACZE HYBRYDOWE I TECHNOLOGIA ICH WYTWARZANIA.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 17 580 460,50

DOTACJA 7 349 745,93

PO IR 2014-2020, PODDZIAŁANIE 1.1.1 (Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw)