Zrealizowane projekty

Aktualności

KOLEJNA DOTACJA DLA AZOTÓW

2018.10.03

20.566.850,00zł dotacji na projekt o wartości ponad 50 mln zł pozyskaliśmy dla GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.

 

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

19.12

PO Polska Wschodnia, Działanie 1.4

Wzór na konkurencję

31.12

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7

Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH O SZEROKIM SPEKTRUM BÓJCZYM

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 112 920,00 zł

DOTACJA 3 067 752,00 zł

PO IG, 2007-2013

BUDOWA ULICY KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO W ŚWIDNIKU OD UL. SPOKOJNEJ DO DROGI KRAJOWEJ NR 17

WYDATKI KWALIFIKOWANE 4 064 408,75 zł

DOTACJA 3 048 306,56 zł

ZPORR 2004-2006

URUCHOMIENIE PRODUKCJI WAGI MODUŁOWEJ `KOMPONENT TEAM` POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 900 000,00 zł

DOTACJA 3 008 580,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.3.1

URUCHOMIENIE PRODUKCJI UCHWYTÓW DO ŚCIAN WIDEO NA PODSTAWIE WŁASNYCH PRAC B+R EDBAK SP. Z O.O.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 150 000,00 zł

DOTACJA 3 000 000,00 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 3.7

URUCHOMIENIE PRODUKCJI PRZYCZEP MOTOQUAD NEW KATEGORII O.1 I O.2 Z HYDRAULICZNYM SYSTEMEM OPUSZCZANIA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ WYKORZYSTUJĄCYM OBRÓT OSI JEZDNEJ - NA PODSTAWIE PRAC B+R PRZEPROWADZONYCH PRZEZ TEMA SP. Z O.O. SP. K.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 150 000,00 zł

DOTACJA 3 000 000,00 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 3.7

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE PROTOTYPOWANIA I TWORZENIA NOWYCH TECHNOLOGII REGENERACJI SILNIKÓW SPALINOWYCH

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 877 479,09 zł

DOTACJA 2 999 768,10 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 1.3

INNOWACYJNE PRODUKTY MIKROBIOLOGICZNE

WYDATKI KWALIFIKOWANE 8 479 134,15 zł

DOTACJA 2 999 639,42 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 3.7

ROZWÓJ LABORATORIUM BADAWCZEGO GRUPY AZOTY PUŁAWY

WYDATKI KWALIFIKOWANE 9 258 948,00 zł

DOTACJA 2 999 598,04 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 1.3

WPROWADZENIE INNOWACJI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII WZORNICZEJ TEMA SP. Z O.O. SP. K.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 149 100,00 zł

DOTACJA 2 998 600,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

GYNEVO CLINIC BARCZYŃSKI SP. J.

GYNEVO CLINIC – CENTRUM INNOWACJI MEDYCZNYCH

WYDATKI KWALIFIKOWANE 4 993 479,10 zł

DOTACJA 2 998 230,44 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 1.3