Zrealizowane projekty

Aktualności

KOLEJNA DOTACJA DLA AZOTÓW

2018.10.03

20.566.850,00zł dotacji na projekt o wartości ponad 50 mln zł pozyskaliśmy dla GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.

 

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

19.12

PO Polska Wschodnia, Działanie 1.4

Wzór na konkurencję

31.12

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7

Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

WPROWADZENIE INNOWACJI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII WZORNICZEJ EDBAK SP. Z O.O.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 211 500,00zł

DOTACJA 2 992 000,00zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

BORÓW MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z O.O.

CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE BORÓW MEDICAL CENTER

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 301 094,08 zł

DOTACJA 2 979 419,36 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 1.3

WZROST KONKURENCYJNOŚCI Z.P.T.S "DON-KWIAT" GRZEGORZ SMOŁECKI POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 270 550,00 zł

DOTACJA 2 978 500,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

WPROWADZENIE INNOWACJI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII WZORNICZEJ BIOMAXIMA S.A.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 142 270,00zł

DOTACJA 2 973 400,00zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ SMOŁECKI

WZROST KONKURENCYJNOŚCI ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ SMOŁECKI POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 378 298,00zł

DOTACJA 2 952 820,00zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI ASKO SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R I URUCHOMIENIE PRODUKCJI FOLII POLIPROPYLENOWEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 996 472,40 zł

DOTACJA 2 919 108,48 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 3.7

LTM GROUP SP. Z O.O.

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII O MOCY 1 MW

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 814 931,34 zł

DOTACJA 2 907 465,67 zł

RPO WL, 2007-2013

WZROST KONKURENCYJNOŚCI ASKO SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI ZAWARTYCH W STRATEGII WZORNICZEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 097 110,00 zł

DOTACJA 2 904 100,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

PRACE B+R W ZAKRESIE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO SYSTEMU ROZDZIELNIC NISKIEGO NAPIĘCIA O SZYNACH ZBIORCZYCH NA PRĄD ZNAMIONOWY CIĄGŁY DO 10 000 A Z SYSTEMEM SZYNOPRZEWODÓW, BEZPRZEWODOWYM POMIAREM TEMPERATURY SZYN I SYSTEMEM ŁUKOCHRONNYM

WYDATKI KWALIFIKOWANE 4 980 680,43 zł

DOTACJA 2 903 170,50 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 1.2

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" S.A. POPRZEZ URUCHOMIENIE PRODUKCJI INNOWACYJNEJ GRUPY PRODUKTOWEJ PLASTOMIX

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 047 418,00 zł

DOTACJA 2 856 900,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.3.1