Zrealizowane projekty

Aktualności

PO POLSKA WSCHODNIA - KOLEJNE DOTACJE DLA NASZYCH KLIENTÓW

2019.04.14

5.292.183,80zł pozyskaliśmy dla następujących Klientów: Top-Servis s.c. Małgorzata Pawelec, Marcin Pawelec; Vega Bartosz Juszczuk; "Betstal" Kępka i Synowie Sp. J.; P.H.U.P. "Daro" Dariusz Nowak; Kamar Marek Kaszak

Czytaj więcej

DOTACJA NA PROJEKT BADAWCZY Z OBSZARU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII FOTONICZNYCH

2019.02.05

2.558.057,11zł dotacji pozyskaliśmy dla przedsiębiorstwa Active Text Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

WPROWADZENIE INNOWACJI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII WZORNICZEJ EDBAK SP. Z O.O.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 211 500,00zł

DOTACJA 2 992 000,00zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

KAMAR MAREK KASZAK

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA KAMAR POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 331 485,55 zł

DOTACJA 2 990 150,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

BORÓW MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z O.O.

CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE BORÓW MEDICAL CENTER

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 301 094,08 zł

DOTACJA 2 979 419,36 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 1.3

WZROST KONKURENCYJNOŚCI Z.P.T.S "DON-KWIAT" GRZEGORZ SMOŁECKI POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 270 550,00 zł

DOTACJA 2 978 500,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

WPROWADZENIE INNOWACJI POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII WZORNICZEJ BIOMAXIMA S.A.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 142 270,00zł

DOTACJA 2 973 400,00zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ SMOŁECKI

WZROST KONKURENCYJNOŚCI ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ SMOŁECKI POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 378 298,00zł

DOTACJA 2 952 820,00zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI ASKO SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R I URUCHOMIENIE PRODUKCJI FOLII POLIPROPYLENOWEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 996 472,40 zł

DOTACJA 2 919 108,48 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 3.7

LTM GROUP SP. Z O.O.

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII O MOCY 1 MW

WYDATKI KWALIFIKOWANE 5 814 931,34 zł

DOTACJA 2 907 465,67 zł

RPO WL, 2007-2013

WZROST KONKURENCYJNOŚCI ASKO SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI ZAWARTYCH W STRATEGII WZORNICZEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 6 097 110,00 zł

DOTACJA 2 904 100,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.4, ETAP II

PRACE B+R W ZAKRESIE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO SYSTEMU ROZDZIELNIC NISKIEGO NAPIĘCIA O SZYNACH ZBIORCZYCH NA PRĄD ZNAMIONOWY CIĄGŁY DO 10 000 A Z SYSTEMEM SZYNOPRZEWODÓW, BEZPRZEWODOWYM POMIAREM TEMPERATURY SZYN I SYSTEMEM ŁUKOCHRONNYM

WYDATKI KWALIFIKOWANE 4 980 680,43 zł

DOTACJA 2 903 170,50 zł

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, DZ. 1.2