Projekty własne

Aktualności

DOTACJA NA PROJEKT BADAWCZY Z OBSZARU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII FOTONICZNYCH

2019.02.05

2.558.057,11zł dotacji pozyskaliśmy dla przedsiębiorstwa Active Text Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

Dywersyfikacja działalności Consultrix poprzez utworzenie Kliniki Medycyny Estetycznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Nazwa Działania: 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Tytuł projektu:
"Dywersyfikacja działalności Consultrix poprzez utworzenie Kliniki Medycyny Estetycznej."
Całkowita wartość projektu: 2 418 780,69 PLN
Wartość dofinansowania: 999 975,22 PLN