Projekty własne

Aktualności

KOLEJNA DOTACJA DLA AZOTÓW

2018.10.03

20.566.850,00zł dotacji na projekt o wartości ponad 50 mln zł pozyskaliśmy dla GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.

 

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

Dywersyfikacja działalności Consultrix poprzez utworzenie Kliniki Medycyny Estetycznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Nazwa Działania: 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Tytuł projektu:
"Dywersyfikacja działalności Consultrix poprzez utworzenie Kliniki Medycyny Estetycznej."
Całkowita wartość projektu: 2 418 780,69 PLN
Wartość dofinansowania: 999 975,22 PLN