Projekty własne

Aktualności

DOTACJA NA PROJEKT BADAWCZY Z OBSZARU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII FOTONICZNYCH

2019.02.05

2.558.057,11zł dotacji pozyskaliśmy dla przedsiębiorstwa Active Text Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesem świadczenia usług doradczych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu:
"Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesem świadczenia usług doradczych."
Całkowita wartość projektu: 201 283,00 PLN
Wartość dofinansowania: 140 898,10 PLN