Projekty własne

Aktualności

KOLEJNA DOTACJA DLA AZOTÓW

2018.10.03

20.566.850,00zł dotacji na projekt o wartości ponad 50 mln zł pozyskaliśmy dla GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.

 

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesem świadczenia usług doradczych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu:
"Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesem świadczenia usług doradczych."
Całkowita wartość projektu: 201 283,00 PLN
Wartość dofinansowania: 140 898,10 PLN