Projekty własne

Aktualności

KOLEJNA DOTACJA DLA AZOTÓW

2018.10.03

20.566.850,00zł dotacji na projekt o wartości ponad 50 mln zł pozyskaliśmy dla GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.

 

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości usług dotychczasowych oraz dywersyfikację działalności usługowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Nazwa Działania: 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Tytuł projektu:
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości usług dotychczasowych oraz dywersyfikację działalności usługowej."
Całkowita wartość projektu: 435 468,02 PLN
Wartość dofinansowania: 197 349,67 PLN