Projekty własne

Aktualności

DOTACJA NA PROJEKT BADAWCZY Z OBSZARU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII FOTONICZNYCH

2019.02.05

2.558.057,11zł dotacji pozyskaliśmy dla przedsiębiorstwa Active Text Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości usług dotychczasowych oraz dywersyfikację działalności usługowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Nazwa Działania: 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Tytuł projektu:
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości usług dotychczasowych oraz dywersyfikację działalności usługowej."
Całkowita wartość projektu: 435 468,02 PLN
Wartość dofinansowania: 197 349,67 PLN