Rodzaje opracowywanych projektów

Wróć do listy orpacowywanych projektów

projekty Badawczo rozwojowe

Przykładowe realizacje

Modernizacja i rozbudowa laboratorium nowych technik energetycznych w Instytucie Energetyki

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działanie 2.1

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 13 699 863,00 zł

DOTACJA: 13 699 863,00 zł

Zakup badań i środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji drutów proszkowych przez Wolco Sp. z o.o.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 1.6

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 400 000,00 zł

DOTACJA: 280 000,00 zł

Kable SN z półprzewodzącymi ekranami zawierającymi nanonapełniacze hybrydowe i technologia ich wytwarzania

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 17 580 460,50 zł

DOTACJA: 7 349 745,93 zł