Rodzaje opracowywanych projektów

Wróć do listy orpacowywanych projektów

projekty doradcze

Przykładowe realizacje

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa NPLAY SP. Z O. O. poprzez rozszerzenie zakresu certyfikacji SZJ ISO9001:2008 w zakresie świadczenia usług telewizji cyfrowej oraz wdrożenie SZBI ISO 27001:2005

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 1.7

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 200 000,00 zł

DOTACJA: 100 000,00 zł

Analiza rynku i opracowanie strategii ORZEŁ S.A. w zakresie e-commerce

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 1.7

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 146 000,00 zł

DOTACJA: 73 000,00 zł

Wdrożenie i certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w TOWARZYSTWIE INWESTYCYJNYM ELEKTROWNIA WSCHÓD S.A.

Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 2004-2006, działanie 2.1

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 15 000,00 zł

DOTACJA: 7 500,00 zł