Rodzaje opracowywanych projektów

Wróć do listy orpacowywanych projektów

Inne

Przykładowe realizacje

Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek "Infomat multimedialny wewnętrzny"

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działanie 5.4.1

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 56 434,31 zł

DOTACJA: 36 354,01 zł

Budowa integracyjnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica-Osiedle

Źródło dofinansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2004-2006

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 1 014 416,95 zł

DOTACJA: 450 000,00 zł

Nowy produkt turystyczny - HOTEL FOCUS II

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 1.5

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 5 314 419,00 zł

DOTACJA: 1 999 815,86 zł