Rodzaje opracowywanych projektów

Wróć do listy orpacowywanych projektów

Projekty dotyczące innowacji

Przykładowe realizacje

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działanie 4.4

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 27 289 000,00 zł

DOTACJA: 19 102 300,00 zł

Pierwsze wdrożenie wynalazku "Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowej"

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 8 592 000,00 zł

DOTACJA: 4 296 000,00 zł

Wdrożenie nowej technologii wytwarzania preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spektrum bójczym

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działanie 4.3

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 5 112 920,00 zł

DOTACJA: 3 067 752,00 zł