Rodzaje opracowywanych projektów

Wróć do listy orpacowywanych projektów

projekty dotyczące ochrony środowiska i termo modernizacji

Przykładowe realizacje

Budowa instalacji odsiarczania spalin w technologii amoniakalnej oraz pulsacyjnego filtra workowego w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.

Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 2004-2006, działanie 2.4.1

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 10 000 000,00 zł

DOTACJA: 6 500 000,00 zł

Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - sposobem na optymalizację wytwarzania i zaopatrzenia Drukarni PEGWAN w energię cieplną

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 1.4

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 287 630,00 zł

DOTACJA: 199 989,13 zł

Termomodernizacja hali produkcyjnej z zapleczem socjalno – biurowym, jako sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w ENERGOSERWIS S.A.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 1.4

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 691 100,00 zł

DOTACJA: 193 784,44 zł