Referencje

Aktualności

KOLEJNA DOTACJA DLA AZOTÓW

2018.10.03

20.566.850,00zł dotacji na projekt o wartości ponad 50 mln zł pozyskaliśmy dla GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.

 

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

19.12

PO Polska Wschodnia, Działanie 1.4

Wzór na konkurencję

31.12

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7

Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

STANISŁAW KRZACZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY

Specjalne podziękowania od Pana Stanisława Krzaczka - Właściciela ZPH Stanisław Krzaczek

 

 

 

 

2018; Specjalne podziękowania od Pana Stanisława Krzaczka z okazji 30-lecia działalności ZPH Stanisław Krzaczek ,

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA

We współpracy z firmą Consultrix Krystyna Górak pozyskaliśmy dofinansowanie na następujące projekty:
- „ROZWÓJ LABORATORIUM BADAWCZEGO GRUPY AZOTY PUŁAWY”, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach (RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020);
- „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I”, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020).
Wartość uzyskanych dotacji to: 23 566 448,04 zł
Firma doradcza wykazała się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem podczas opracowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że na każdym etapie aplikowania mogliśmy liczyć na fachową merytoryczną i terminową pomoc zgodną z naszymi oczekiwaniami. Wykonane usługi oceniamy bardzo wysoko. Na wymagającym Panelu Ekspertów w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju otrzymaliśmy informację, iż zaprezentowane we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki projektu zostały opracowane w sposób wzorcowy.
Z przyjemnością rekomendujemy Consultrix jako skuteczną i godną polecenia firmę doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji Unii Europejskiej.

 

 

 

2018; DR KRZYSZTOF BEDNARZ , PREZES ZARZĄDU