Szkolenia

Wybierz szkolenie z listy

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE MASZYN CNC

Projekt „Obsługa i programowanie maszyn CNC” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.

Okres realizacji: 02.06.2014r. - 30.06.2015r.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe następujących przedsiębiorstw:
EDBAK Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach;
SMF POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku;
ZM Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji kadr z działów obróbki skrawaniem – 38 osób rekrutujących się z 3-ch przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Podniesienie kwalifikacji z zakresu podstawowej obsługi tokarek sterowanych numerycznie oraz podstaw ich programowania;
  • Podniesienie kwalifikacji z zakresu podstawowej obsługi frezarek sterowanych numerycznie oraz podstaw ich programowania;
  • Podniesienie kwalifikacji z zakresu zaawansowanego programowania tokarek, maszyn wielozadaniowych i frezarek.

Szkolenie prowadzone w oparciu o Program nauczania z zakresu obsługi i programowania maszyn CNC certyfikowane przez Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce - spółkę korporacji Mazak, wyłącznie odpowiedzialną za sprzedaż i wsparcie użytkowników maszyn CNC firmy MAZAK w Polsce. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat „Operator maszyn CNC w systemie MAZATROL”.

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Obsługa i programowanie maszyn CNC”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego