Analiza projektu

Zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych usług w zakresie analizy projektu pod kątem możliwości uzyskania dotacji.

Usługa Analiza projektu obejmuje następujące elementy:

  • Weryfikacja projektu pod kątem uzyskania dofinansowania;
  • Pomoc w doprecyzowaniu celów projektu, tak aby był on zgodny z potrzebami Klienta oraz oczekiwaniami instytucji udzielających wsparcia; 
  • Doradztwo w zakresie modyfikacji projektu pod kątem zgodności z wytycznymi instytucji udzielającej wsparcia;
  •  Wybór odpowiedniego programu;
  • Określenie statusu przedsiębiorstwa, zwłaszcza w aspekcie przedsiębiorstwa powiązanego i/lub partnerskiego.

Zachęcamy Państwa do kontaktu już na etapie pomysłu przedsięwzięcia. Udział doradcy UE w całym procesie planowania i realizacji projektu znacząco ułatwi pozyskanie dofinansowania oraz uprości jego rozliczenie.